Creole Bible Talk - Etudes bibliques en ligne

Discus Religion and the Bible here. Etudes bibliques en ligne. Creole: Diskite religion ak la bib isit la... Haiti Bible Talk se yon forum kote Haitiens ak Haitiennes kapab fe etude bliblique online!

Gen moun se pale met la. Ou tande, ou konnen tout sa pou w fè men ou pa janm fè anyen. Ou pa janm fè... more »
Topic, 10/04/21 3:21 AM
Vye dirijan pèpè sa yo ki toujou alatèt peyi Dayiti yo, Eske se pa paske nou menm Ayisyen nou refize... more »
Topic, 10/03/21 4:25 AM
Eske se travay Bondye ki fè chèf nan peyi Dayiti vinn pa gen okenn respè nan zye pèp yap dirije a... more »
Topic, 10/02/21 1:25 PM
Sa ka rive ou fè kek fo pa nan lavi a, pa gen pwoblem, ou ka tonbe men w ap re leve ankò men se lè w ap... more »
Topic, 09/30/21 2:46 AM
God has given each and everyone of us free will. And because of that, sometimes, he waits to see if you know you'll be... more »
Topic, 09/22/21 5:05 AM
Bondye bay chak moun libète pou yo deside. E se poutèt sa, pafwa, li tann ou wè si ou konnen ou beni... more »
Topic, 09/22/21 5:03 AM
Peyi Dayiti gen yon paket votou kap dechire pep la tou vivan. Se paske Ayisyen natif natal yo se yon bann pitit pitit... more »
Topic, 08/23/21 7:48 AM
Se pa Bondye k ap pini pèp Ayisyen, se yon ekip abizè k ap plede ba nou anana pou sizann. Se poun rele... more »
Topic, 08/22/21 6:46 AM
Leta nan peyi Dayiti toujou ap tann lè malè rive pep la pou yo fè million sou mizè pep saa. Se dwa... more »
Topic, 08/20/21 9:23 AM
Gran nèg Haiti yo awogan, yo frekan, yo siryen, yo libanè, yo tout lot bagay ke Ayisyen. Dirijan yo menm se... more »
Topic, 08/19/21 7:00 AM