Aprann anbrase Konesans ak Bon Konprann kòm konpayon Fidèl ou pou yon lavi miyò

Kelkeswa kiyès ou ye, kelkeswa ki kote ou soti, entèlijans ak lè ou pran san w pou w byen konprann kèk bagay nan lavi a se tankou yon gran frè, yon gran sè ak yon pi bon zanmi ki toujou akonpaye ou nan tout sa ou fè nan lavi a.

Avèk konesans ak bon konprann bò kote w ou, ou pa janm poukont ou lè ou ap pran gwo desizyon nan lavi w.

Imajine konesans tankou yon zanmi ki toujou ba ou bon konsèy. Se tankou yon moun ki la pou ede w chak fwa ou twouble oswa ou pa konnen kisa pou w fè. Menm jan yon zanmi ka di w sa ki bon, konesans ka gide w nan fè bon chwa.

Apre sa, gen bon konprann (konpreyansyon).

Konpreyansyon se tankou zanmi ki pi pwòch ou a. Li ede w konprann bagay la pi byen, li ede w bay sans ak anviwonman ki antoure w la. Avèk bon konprann, ou ka wè pati enpòtan yo nan sitiyasyon w ap viv la epi deside sa k ap pi bon pou ou, sa ki nan pi bon enterè ou.

Li pa ase pou w konnen kisa pou w fè (konesans) nan sèten sitiyasyon, nan pifò ka, ou oblije fè yon pa dèyè pou w pi byen evalye sitiyasyon w ap fè fas la, konprann moun w ap fè fas ak yo a, sa ki pwal pèmèt ou pran yon pi bon desizyon ki pral bon pou ou epi bon tou pou moun ki enplike yo.

Kidonk, pandan w ap travèse lavi sa a, pandan w ap fè jefò pou vinn yon pi bon moun, sèvi ak konesans ou genyen an epi kontinye aprann nouvo bagay. Toujou bay bon konprann valè, sa ki pral ede w pran desizyon ki pi entelijan ak konesans ou deja akeri.

Jis konnen ke ou pa janm poukont ou - konesans ak bon konprann, yo la pou ede ou chak etap nan wout la.

Mwen espere pawòl sa yo ede w nan vwayaj ou pou yon lavi ki gen plis kè kontan e ki fè plis sans.

Li Proverbes 7:4
Li Bib la en Kreyol
http://www.fouyebible.com/bibla/vnr/kreyol/7/4

Write a comment  (1)

Tags: Religion

You might also like

Return to Articles List

Comments (1)

Learn to Embrace Knowledge and Understanding as Faithful Companions for a Better Life
It doesn't who you are or where you come from, being smart and understanding things in life is like having a constant... Continue...
Spiritual Encouragement Words, 08/11/2023 8:50 AM - Reply

Leave a Reply

Name (required)

E-mail (required, will not be published)

Subject: Aprann anbrase Konesans ak Bon Konprann kom konpayon Fidel ou pou yon lavi miyo edit

» »