Lè ou se yon dirijan fòk kè w sansib pou pèp wap dirije a. Kè dirijan Haiti yo sansib pou pòch yo, madanm ak pitit...

Se swa w sa oubyen w pa sa. Ou di w se di dirijan, ou ka dirije, dirije dirijan!

Men fè travay ou!

Fè travay ou.

Bib la di moun k ap dirije a, se pou l fè sa byen. Moun k ap moutre jan li gen kè sansib la, se pou li fè sa ak kè kontan.

Lè ou se yon dirijan fòk kè w sansib pou pèp wap dirije a.

Dirijan peyi Dayiti, kè yo sansib pou pòch yo, madanm ak pitit selman. Lè se konsa w ye, al cheche yon djòb, al investi nan sektè prive a.

Kite pòs politik yo pou moun ki vle dirije yon peyi. Al dirije yon biznis pito. Peyi a pa yon depo kola, pèp la pa ti boutèy malta.

Yon pèp ap fin depafini, yon peyi ap fin kraze epi yon paket moun ap touche pou yo dirije.

Si w kapab fè l, ou pa kapab rale kò w.

Lèfini pèp sa tou, nou twò toleran!

Li Romains 12:8 - Li Bib la en Kreyol http://www.fouyebible.com/bibla/bwN/kreyol/12/8

Write a comment

Tags: Religion, Newsletter

You might also like

Return to Articles List

Leave a Reply

Name (required)

E-mail (required, will not be published)

Subject: Le ou se yon dirijan fok ke w sansib pou pep wap dirije a. Ke dirijan Haiti yo sansib pou poch yo, madanm ak pitit selman edit

» »