Kek fwa nan lavi a fok ou re-envante tet ou, pran kek desizyon pou amelyore lavi w

Chak moman nan lavi w, fok ou fe sa yo rele an angle "a self-evaluation," fok ou poze tet ou kek kesyon:

Eske desizyon map pran an se yon bon desizyon?

Eske wout mwen pran an ap mennen m kote m vle ale a?

Eske chwa m fe a se yon bon chwa?

Si ou bay tet you yon repons ki onet, epi ou rann kont ke se nan yon trou wap foure tet ou, premye bagay ou dwe fet se sispann fouye tou a. Apre sa, komanse pran desicion pou ou retire tet ou nan tou a.

Bib la di se ou ki gen pouvwa pou w transfome tet ou. Konsep transfomasyon sa a vle di anbrase yon nouvo idantite ki reflete pi bon valè ak pi bèl kalite lavi. Kontinye amelyore tet ou pandan w ap fè efò pou ou vin pi bon chak jou.

li ka pran tan men depi ou deside ou vle amelyore lavi w, ti pa ti pa wap rive kote ou vle ale a.

Li Ephesiens 4:22 - Li Bib la en Kreyol
http://www.fouyebible.com/bibla/bpN/kreyol/4/22

Write a comment

Tags: Religion, Newsletter

You might also like

Return to Articles List

Leave a Reply

Name (required)

E-mail (required, will not be published)

Subject: Kek fwa nan lavi a fok ou re-envante tet ou, pran kek desizyon pou amelyore lavi w edit

» »