Ede moun san kondisyon, montre konpasyon ak senpati, ou pap regrèt sa

Lavi a gen yon jan li fè nou sonje jan li enpòtan pou ede lòt moun ak benediksyon ki vini ak li. Lè ou lonje men bay yon moun, prete yon zòrèy, oswa ofri tan ou, li kreye yon efè pozitif ki gaye byen lwen, pi lwen pase premye zak la.

Kèk tan de sa, yon etranje te vin nan lavi mwen epi li te ede m reyalize yon rèv mwen ke, nan epòk la, te prèske enposib pou m te reyalize. Mwen pa t gen lajan e mwen pa t kapab menm reve akonpli sak te nan tet mwen an. Li te ede m. Men, se sa li te di m apre sa ki te chanje lavi m pou tout tan.

Mesye a di m: "M ap ede w jodi a, e mwen vle w konnen ou pa dwe m anyen an retou. Men, menm jan mwen te antre nan lavi w epi m ede w reyalize objektif ou ki enpòtan anpil jodi a, ou dwe fè menm bagay la pou lòt moun lè lè a rive."

Se pou sa sèvi yon leson pou ou, zanmi m. anpil fwa, lè ou ede yon moun, sa ou jwenn an retou pa soti bo kote moun ou te ede a dirèkteman men yon kote ou pat panse.

Ede moun san kondisyon, efò nou pou ede lòt moun, montre konpasyon ak senpati, se pa sèlman zak o aza, yo ranpli yon fonksyon kek fwa ke menm ou menm ou pap janm konprann.

Lè ou ede ak ke kontan, san kondisyon, ou aliyen tèt ou ak yon bagay ki pi gran pase tèt ou.

Kidonk avanse, ede yon moun ki nan bezwen, kit se yon ti jès oswa yon gwo efò, ou pap regrèt sa. Kwè sa m di w la.

Hebreux 13:16 / Ebre 13 Vese 16
Li Bib la en Kreyol
http://www.fouyebible.com/bibla/wyN/kreyol/13/16

Write a comment  (1)

Tags: Religion, Newsletter

You might also like

Return to Articles List

Comments (1)

Help others unconditionally, show compassion and empathy, you will not regret it
Life has this funny way of reminding us how important it is to help others and the blessings that comes with it. When... Continue...
Spiritual Encouragement Words, 08/15/2023 10:27 AM - Reply

Leave a Reply

Name (required)

E-mail (required, will not be published)

Subject: Ede moun san kondisyon, montre konpasyon ak senpati, ou pap regret sa edit

» »