Hebrews 11 Verse 1 - The Bible : English

Here is what the Bible says on Hebrews 11, Verse 1:

Hebrews 11:1 in English

"Now faith is assurance of things hoped for, proof of things not seen."   2 >>

 

Hebrews 11:1 in Haitian Creole (Kreyol) (Ebre 11:1)

"Lè yon moun di li gen konfyans nan Bondye, sa vle di li sèten li gen pou l' resevwa sa l'ap tann lan. Li gen konviksyon bagay nou pa ka wè ak je nou egziste tout bon vre."

 

Hebrews 11:1 in French (Francais) (Hebreux 11:1)

"Or la foi est une ferme assurance des choses qu`on espère, une démonstration de celles qu`on ne voit pas."

Hebrews 11   |   Verse 2 >>

*New* Read Hebrews 11:1 in Spanish, read Hebrews 11:1 in Portugese.