Psalms 8 Verse 2 - The Bible : English

Here is what the Bible says on Psalms 8, Verse 2:

Psalms 8:2 in English

"From the lips of babes and infants you have established strength, Because of your adversaries, that you might silence the enemy and the avenger."   3 >>

 

Psalms 8:2 in Haitian Creole (Kreyol) (Som 8:2)

"(8:3) Ou fè timoun piti ak tibebe nan tete chante jan ou gen fòs, pou ou koresponn ak moun ki pa vle wè ou yo, pou ou fèmen bouch lènmi ou yo ak moun k'ap kenbe tèt avè ou yo."

 

Psalms 8:2 in French (Francais) (Psaumes 8:2)

"(8:3) Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, Pour imposer silence à l`ennemi et au vindicatif."

Psalms 8   |   Verse 3 >>

*New* Read Psalms 8:2 in Spanish, read Psalms 8:2 in Portugese.