Gen plezi payen oswa monden, gen plezi nan Bondye tou

Patrick Princivil - August 12 2023, 11:32 AM

Bon saba tout moun.

Sa fè lontan mwen fè silans sou blòg la pa vle di mwen abandone pousa, soutou nou pa gen prezidan kounya, premye minis nou genyen an defakto, dezòd total kapital; Pran pasyans.

Zanmim wa David pat konnen pran plezi l?

(Sòm 150);

Sa depan de mòd plezi nap pran yo?

Gen plezi payen oswa monden, gen plezi nan Bondye tou.
(Jan 2: 1-12);

Mwen pa kwè gen pastè legliz ki kont plezi kretyen ki biblik yo. Se pa paske plezi kretyen limite pou mete nan tèt ou nou frustre pousa?

Tonbe djab.

Men se konsa tou, si w wap prezante eskiz pou k gouye nan sweet micky, pou k pwofite al gouye nan maskonpa etc...?

Sa se pwoblèm pa w, Jezi pwouve li pat vin retire rejwisans nou yo nan men nou.

Se pap yo ak gouvènman nou yo, nan imoralite yo, chak ane yo mete ti saint anne, ti radòt poun betize, ou pa wè kòman Satan ak move zanj yo kòmanse ap devwale Ipokrizi yo nan boul figi nou?

Gade bato ak kontenè ak gwo tonton zam peristil Episkopal ap rantre an Ayiti pou detwi nou?

Malè sou tout moun kap mal fete yo, benediksyon sou tout moun kap byen fete nan Bondye.

Nou si tèlman dezòd e mechan, nou pa lache Bondye yon segond pou l gade yon ti televizyon, nou kole tèt nou ak mechan yo ki gen tout nasyon ladan, mete ak Satan ak move zanj yo, nap simen pwoblèm nan pwòp peyi nou, nap simen pwoblèm tou patou nan mond lan, anpil nan nou nan masisi ak madivinèz, nap fè krèy ak LGBTQ+, te gen LGBT, nou pran pwomosyon nan koripsyon an, ak nouvo non ki te LAGPTQ, li ogmante a LGBTQS, li ogmante a LGBTQS2, men kounya nou vin san limit ak LGBTQ+

Imajine nou nan 10 ans ankò kijan l pwal ye o Kanada, Eta zini ak Lafrans etc....?

Men legliz advantis ki te fonde sou moralite ak disiplin, ak 10 kòmandman Bondye a nan men nou wi?

Satan ak move zanj yo jouke yo anba koup malediksyon an o zeta zini, Kanada ak Lafrans etc....

Legliz Advantis plonje fon nan apostazi, legliz advantis anvayi ak LGBTQ+.

Legliz advantis nan peyi blan yo lage nan masisi ak madivinèz. E legliz Dimanche yo ki te deja foule 10 kòmandman Bondye yo anba pye a?

Wap plenyen pou plis plezi toujou, Bondye pa bloke nou poun chache plezi.

Men lè gran jou terib la rive, pa di mwen pat avèti nou. Se lè pastè Tèd Wilson Mouri, depi se yon LGBTQ+ ranplase l nan tèt konferans lan, maryaj masisi ak masisi; maryaj madivinèz ak madivinèz pwal legal nan tout legliz advantis.

Kretyen reveye nou. Lè sa a yo mèt tou chanje konferans lan ak legliz sa yo peristil.

Eleine White te deja anose yo, li te di, lè nou wè legliz yo tonbe nan koripsyon ak apostazi, piga kite legliz, li te di imoral yo pwal kite legliz yo poukont yo pou moun serye, moun de byen, pou moun ki gen moral ak krentif pou Bondye yo rantre.

Apa Irak ak Larisi frennen malpwòpte yo?

Bwavo Larisi ak Irak, se peyi tankou nou Ayiti bezwen.

Ti Mari pap ni monte, ni desann, o non de Jezi.

Bon saba tout moun.

Related Article:

W ap travay di, le pou ou pran plezi - Pifo kretyen ayisyen panse se peche si w pran plezi w nan lavi. Se vre?

Lavi a ranpli ak plizyè sezon ak tout sot de emosyon. Gen moman pou w serye epi pou kè w kontan an menm tan. Menm jan gen moman ou gen dlo...

REPLY to this message

Return to Message List