I don't think, there should be a dress code or uniform that we...

Evans - January 10 2010, 11:53 PM

i don't think, there should be a dress code or uniform that we have to wear when going to church.

sa ke-m konnen ou pa kapab prezante devan bondie ninporte fason.mwen pa bezwen konnen ki sa-w mete sou ou men ou dwe abiye kom yon chretien.

kouman fe se legliz ki pa gen impotans pou nou. nou vinn legliz nimporte fason...min le nou pral nan club ou byen nou pral travay ou byen nou pral nan mariaj nou pran san nou poun abiye.

se sak fe legliz jodia a perdu tout vale, nou chase lespri bondie nan legliz yo par fason nou trete legliz bondie.

si jezu te sou la terre jounin jodia...li tap chase nou ak kout baton menm jan li te chase moun ki tap fe biznis temple la nan tan lontan.

men li rezerve yon jou poul ka rankontre avek nou bann hypocrite
Evans.

Evans011 at yahoo.com

Response to:

I don't think it is a requirement to always dress up...

Subject:

Haitian Church Dress Code

Do you believe that there is a silent dress code in the Haitian churches or is it simply that Haitian church goers...

REPLY to this message

Return to Message List