Creole Bible Talk - Etudes bibliques en ligne

Discus Religion and the Bible here. Etudes bibliques en ligne. Creole: Diskite religion ak la bib isit la... Haiti Bible Talk se yon forum kote Haitiens ak Haitiennes kapab fe etude bliblique online!

Sispann bay tet ou pwoblem pou mal yo fè w sa gen pase 10 zan. Focus pito sou tout bel bagay ki pase nan lavi w... more »
Topic, 09/09/20 8:22 AM
Pa gaspiye tan w ap prouve yon moun fou li antò. Lè moun ki gen konprann al nan leta ak moun fou, fache pa... more »
Topic, 09/08/20 7:49 AM
Kite mal pou wont yo pale ou mal, ou menm, se byen pou w mande pou yo. Yo ka konsidere w tankou fatra ki nan lari... more »
Topic, 09/07/20 8:57 AM
Vrè nèg lespri pa nan fè grandizè mache di l pa egare, vrè nèg vanyan pa mache di l se... more »
Topic, 09/06/20 8:34 AM
Tout bagay ki ka antrave w, voye sa jete byen lwen, ansanm ak peche ki fasil pou vlope w. Kouri avèk pasyans nan... more »
Topic, 09/05/20 7:03 AM
Read this verse from the bible today. Psalms 18:25 The Bible in English and Haitian Creole Rete la, fè makak... more »
Topic, 05/30/20 8:19 AM
Peyi Dayiti tèlman bon pou kèk moun, yo deside fè tout sa ki posib pou Ayiti rete jan l ye a, jan li... more »
Topic, 05/29/20 10:16 AM
Kèk fwa, ou gen yon vye moun, yon lawon goch bò kotew. Olye pou w mache pòs ou, ou rete kole la. Wap... more »
Topic, 05/28/20 7:32 AM
Sometimes you work hard and yet you doubt whether or not you will reap the rewards of your hard work. I found a verse... more »
Topic, 05/26/20 6:17 AM
I remember this Bible verse from my mom's Church: Louez l`Éternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure... more »
Topic, 04/24/20 8:07 AM