Creole Bible Talk - Etudes bibliques en ligne

Discus Religion and the Bible here. Etudes bibliques en ligne. Creole: Diskite religion ak la bib isit la... Haiti Bible Talk se yon forum kote Haitiens ak Haitiennes kapab fe etude bliblique online!

There comes a time in your life, you are working on a project, you feel tired and you want to quit. Doubt sets in... more »
Spiritual Encouragement Words, 08/10/23 8:40 AM
Gen yon moman nan lavi w, w ap travay sou yon pwojè, ou santi w fatige epi w vle bay vag. Dout mete pye... more »
Topic, 08/10/23 8:38 AM
Every moment in your life, you must do what is called in English "a self-evaluation," you must ask yourself some... more »
Spiritual Encouragement Words, 08/09/23 10:56 AM
Vwayaj lavi a souvan ranpli ak anpil vire tounnen, kek kwa lavi a bourade ou nan fason pa ta ka atann. Nan move moman... more »
Topic, 08/09/23 10:44 AM
The journey of life is often filled with twists and turns, challenging us in ways we might not expect. In moments of... more »
Spiritual Encouragement Words, 08/09/23 8:36 AM
Mwen sur ke ou konnen tout manje ki bon pou sante w, men kek fwa, depann nan ki peyi w ap viv, ou oblije lage tet nou... more »
Topic, 07/31/23 8:08 AM
Ou di ou vle chanje lavi w epi ou an kontak direk ak menm vye avadra yo k ap anpwazone sèvo w chak jou. Non... more »
Topic, 07/25/23 8:28 AM
Anpil ayisyen di w yo pap volè, yo pap kase kay moun. Men ou menm, ale volè pote ba yo, y ap manje vant... more »
Topic, 07/23/23 8:11 AM
Bib la di: "Si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay... more »
Topic, 07/20/23 7:11 AM
Tout giyon ou jwenn sou wout ou, se menm kalite giyon sa yo tout moun jwenn sou chemen pa yo tou. Men, Bondye pi fo... more »
Topic, 09/21/22 7:27 AM