Amos 7 Verse 17 - The Bible : English

Here is what the Bible says on Amos 7, Verse 17:

Amos 7:17 in English

"therefore thus says The LORD: Your wife shall be a prostitute in the city, and your sons and your daughters shall fall by the sword, and your land shall be divided by line; and you yourself shall die in a land that is unclean, and Israel shall surely be led away captive out of his land." <<  

 

Amos 7:17 in Haitian Creole (Kreyol) (Amos 7:17)

"Poutèt sa, Amatsya, men sa Seyè a di: Madanm ou ap tounen jennès nan lavil la! Pitit gason ou yo ak pitit fi ou yo ap mouri nan lagè! Y'ap pran tè ou yo, y'ap separe yo moso pa moso. Ou menm, ou gen pou ou mouri nan yon peyi etranje kote yo pa sèvi Seyè a. Pèp Izrayèl la menm, y'ap pran l', y'ap depòte l' byen lwen peyi l'."

 

Amos 7:17 in French (Francais) (Amos 7:17)

"A cause de cela, voici ce que dit l`Éternel: Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l`épée, ton champ sera partagé au cordeau; et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays."

<< Verse 16   |   Amos 7   |  

*New* Read Amos 7:17 in Spanish, read Amos 7:17 in Portugese.