Bib la en Kreyol > Liv Som > Chapit 113

Nòt: Klike sou nenpòt vèsè, w ap ka li vèsè sa a an 3 lang... Kreyòl, Anglais, ak Fransè. Chwazi yon lot langaj nan menu a goch la si w ta vle li Som Chapit 113 nan lot lang la...

1 Lwanj pou Seyè a! Nou menm k'ap sèvi Seyè a, fè lwanj li!

2 Se pou nou nonmen non l' depi koulye a epi pou tout tan tout tan.

3 Depi kote solèy leve jouk kote solèy kouche, se pou yo fè lwanj Seyè a!

4 Seyè a dominen sou tout nasyon yo. Pouvwa li moute pi wo pase syèl la.

5 Pa gen tankou Seyè a, Bondye nou an. Li chita anwo nèt.

6 Li bese je l' pou l' wè sa k'ap pase nan syèl la ak sou latè a.

7 Li bay pòv malere a men pou fè l' leve soti nan pousyè a. Li wete l' nan mizè.

8 Li fè l' chita menm kote ak chèf yo, wi, sou menm tab ak chèf pèp li a.

9 Li bay fanm ki pa ka fè pitit la yon fanmi. Li fè kè l' kontan lakay li, li ba l' pitit. Lwanj pou Seyè a!