Psalms 84 Verse 1 - The Bible : English

Here is what the Bible says on Psalms 84, Verse 1:

Psalms 84:1 in English

"How lovely are your dwellings, The LORD of Hosts!"   2 >>

 

Psalms 84:1 in Haitian Creole (Kreyol) (Som 84:1)

"(84:1) Pou chèf sanba yo. Se sou lè yon chante yo chante lè y'ap kraze rezen. Se yon sòm pitit Kore yo. (84:2) Ala bèl kay ou a bèl, Seyè ki gen tout pouvwa!"

 

Psalms 84:1 in French (Francais) (Psaumes 84:1)

"(84:1) Au chef des chantres. Sur la guitthith. Des fils de Koré. Psaume. (84:2) Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées!"

Psalms 84   |   Verse 2 >>

*New* Read Psalms 84:1 in Spanish, read Psalms 84:1 in Portugese.